Global (Globalne)

Information

ServerQuery: Retrieve Help Texts

b_serverinstance_help_view
Pobieranie informacji o poleceniach ServerQuery.

ServerQuery: Retrieve Version Information

b_serverinstance_version_view
Pobieranie informacji o wersji i systemie serwera.

ServerQuery: Retrieve Host- and Instance Info

b_serverinstance_info_view

ServerQuery: Retrieve Virtual Serverlist

b_serverinstance_virtualserver_list
Odczytywanie informacji o wszystkich serwerach wirtualnym będących w bazie danych.

ServerQuery: Retrieve Server IP Addresses

b_serverinstance_binding_list

ServerQuery: Retrieve List of Permissions

b_serverinstance_permission_list
Odczytywanie informacji o uprawnieniach dostępnych na serwerze.

ServerQuery: Find assigned Permissions

b_serverinstance_permission_find
Szukanie w uprawnieniach za pomocą nazwy lub ID.

Virtual Server Management

Administration

Settings


Virtual Server

Information

ServerQuery: Select Virtual Server

b_virtualserver_select
Wybieranie serwera z listy.

ServerQuery: View Virtual Server Info

b_virtualserver_info_view
Pobieranie informacji o serwerze.

View Virtual Server Connection Info

b_virtualserver_connectioninfo_view

ServerQuery: View List of existing Channels

b_virtualserver_channel_list

ServerQuery: Search for Channels

b_virtualserver_channel_search

ServerQuery: View List of Clients online

b_virtualserver_client_list
Lista użytkowników połączonych z serwerem.

ServerQuery: Search for Clients online

b_virtualserver_client_search

View List of known Client Identities from Database

b_virtualserver_client_dblist

Search for known Client Identities in Database

b_virtualserver_client_dbsearch

ServerQuery: View Client Database Information

b_virtualserver_client_dbinfo

ServerQuery: Search for Permission Assignments

b_virtualserver_permission_find

ServerQuery: Search for Custom Client Properties

b_virtualserver_custom_search

Administration

ServerQuery: Start this Virtual Server

b_virtualserver_start

ServerQuery: Stop this Virtual Server

b_virtualserver_stop

View List of available Privilege Keys

b_virtualserver_token_list

Create new Privilege Key

b_virtualserver_token_add

Use Privilege Keys to gain permissions

b_virtualserver_token_use

Delete Privilege Key

b_virtualserver_token_delete

ServerQuery: View Virtual Server Logs

b_virtualserver_log_view

ServerQuery: Write to Virtual Server Log

b_virtualserver_log_add

Ignore Virtual Server Password

b_virtualserver_join_ignore_password

ServerQuery: Register for Event Notifications

b_virtualserver_notify_register

ServerQuery: Unregister from Event Notifications

b_virtualserver_notify_unregister

ServerQuery: Back Up Server Settings

b_virtualserver_snapshot_create
Uprawnienie pozwalające otworzyć backup'a np. za pomocą YaTQA.

ServerQuery: Restore Server Settings

b_virtualserver_snapshot_deploy
Uprawnienie pozwalające na otworzenie backupa np. za pomocą YaTQA.

ServerQuery: Reset Virtual Server Permission Settings

b_virtualserver_permission_reset
Resetowanie do domyślnych ustawień uprawnień.

Settings

Modify Virtual Server Name

b_virtualserver_modify_name
Uprawnienie pozwala na modyfikacje nazwy serwera.

Modify Virtual Server Welcome Message

b_virtualserver_modify_welcomemessage
Uprawnienie pozwala na modyfikacje wiadomości powitalnych.

Modify Virtual Server Max Clients

b_virtualserver_modify_maxclients
Uprawnienie pozwala na modyfikacje maksymalnej ilości użytkowników będących na serwerze.

Modify Virtual Server Reserved Slots

b_virtualserver_modify_reserved_slots
Uprawnienie pozwala na modyfikacje zarezerwowanych slotów.

Modify Virtual Server Password

b_virtualserver_modify_password
Uprawnienie pozwala na modyfikacje hasła serwerowego.

Modify Virtual Server Default Server Group

b_virtualserver_modify_default_servergroup
Uprawnienie pozwala na modyfikacje domyślnej grupy serwerowej. Domyślna grupa to pierwsza ranga jaką otrzymuje użytkownik, który połączy się pierwszy raz z serwerem.

Modify Virtual Server Default Channel Group

b_virtualserver_modify_default_channelgroup
Uprawnienie pozwala na modyfikacje domyślnej grupy kanałowej.

Modify Virtual Server Channel Admin Group

b_virtualserver_modify_default_channeladmingroup
Uprawnienie pozwala na modyfikacje domyślnej grupy admina kanału. Jeśli ktoś tworzy kanał tymczasowy otrzymuje tą grupę automatycznie przez serwer.

Modify Virtual Server Force Silence Limit

b_virtualserver_modify_channel_forced_silence
Uprawnienie pozwala na modyfikacje

Modify Virtual Server Complaint Settings

b_virtualserver_modify_complain
Uprawnienie pozwala na modyfikacje ustawienia complaint.

Modify Virtual Server Anti-Flood Settings

b_virtualserver_modify_antiflood
Uprawnienie pozwala na modyfikacje ustawień anti-flood'owych

Modify Virtual Server File-Transfer Settings

b_virtualserver_modify_ft_settings
Uprawnienie pozwala na modyfikacje ustawień dotyczących przesyłania plików.

Modify Virtual Server File-Transfer Quotas

b_virtualserver_modify_ft_quotas
Uprawnienie pozwala na modyfikacje prędkości przesyłania i wysyłania plików.

Modify Virtual Server Host Message

b_virtualserver_modify_hostmessage
Uprawnienie pozwala na modyfikacje wiadomości serwerowej - Host Message.

Modify Virtual Server Host Banner

b_virtualserver_modify_hostbanner
Uprawnienie pozwala na modyfikacje baneru serwer i wszystkich ustawień z nim związanych.

Modify Virtual Server Host Button

b_virtualserver_modify_hostbutton
Uprawnienie pozwala na modyfikacje przycisku serwera.

Modify Virtual Server Port

b_virtualserver_modify_port
Uprawnienie pozwala na modyfikacje portu serwerowego.

Modify Virtual Server Autostart Behaviour

b_virtualserver_modify_autostart
Uprawnienie pozwala na modyfikacje ustawień autostartu serwera.

Modify Virtual Server Security Level

b_virtualserver_modify_needed_identity_security_level
Uprawnienie pozwala na modyfikacje poziomu zabezpieczeń w oknie z edycją serwera.

Modify Virtual Server Priority Speaker Dimm Modificator

b_virtualserver_modify_priority_speaker_dimm_modificator
Uprawnienie pozwala na modyfikacje priority speaker'a.

Modify Virtual Server Log Settings

b_virtualserver_modify_log_settings
Uprawnienie pozwala na modyfikacje ustawień dotyczących logów serwera w oknie z ustawieniami serwera.

Modify Virtual Server Min Client Version

b_virtualserver_modify_min_client_version
Uprawnienie pozwala na modyfikacje ustawień minimalnej wersji programu z jaką dana osoba może wejść na serwer. Jeśli wpiszemy najnowszą wersję programu, to nikt ze starszą wersją nie wejdzie na serwer.

Modify Virtual Server Icon ID

b_virtualserver_modify_icon_id
Uprawnienie pozwala na modyfikacje ikony serwerowej.

Modify Virtual Server Announcement on Weblist

b_virtualserver_modify_weblist

Modify Virtual Server Voice Encryption

b_virtualserver_modify_codec_encryption_mode

Manage temporary server passwords

b_virtualserver_modify_temporary_passwords
Uprawnienie pozwala na modyfikacje tymczasowego hasła.

Manage own temporary server passwords

b_virtualserver_modify_temporary_passwords_own
Uprawnienie pozwala na modyfikacje ustawionego przez nas tymczasowego hasła.

Edit default of temporary channel delete delay

b_virtualserver_modify_channel_temp_delete_delay_default
Uprawnienie pozwala na modyfikacje domyślnego opóźnienia z jakim kanały tymczasowe będą automatycznie usuwane po wyjściu wszystkich osób z kanału.


Channel

Channel Min Depth

i_channel_min_depth

Channel Max Depth

i_channel_max_depth

Stop Channel Group Inheritance

b_channel_group_inheritance_end
Jeśli przydzielimy to uprawnienie na dany kanał, to grupy z nadrzędnych kanałów nie zejdą na niego.

Channel Permission Modify Power

i_channel_permission_modify_power
Tym uprawnieniem regulujemy jaką dana grupa/osoba ma moc do edytowania permisji kanału.

Needed Channel Permission Modify Power

i_channel_needed_permission_modify_power
Tym uprawnieniem regulujemy jaką dana grupa/osoba musi mieć moc, aby edytować dany kanał.
Uprawnienie nadajemy na kanał.

Information

ServerQuery: View Channel Info

b_channel_info_view

Create

Nazwa Uprawnienie pozwala:
Create Sub-Channels b_channel_create_child Tworzyć sub-kanały
Create Permanent Channels b_channel_create_permanent Tworzyć kanały permanentne (stałe).
Create Semi-Permanent Channels b_channel_create_semi_permanent Tworzyć kanały pół stałe.
Create Temporary Channels b_channel_create_temporary Tworzyć kanały tymczasowe.
Create Private Channels b_channel_create_private Tworzyć kanały prywatne.
Create Channels with Topic b_channel_create_with_topic Tworzyć kanały z własnym tematem kanału.
Create Channels with Description b_channel_create_with_description Tworzyć kanały z własnym opisem kanału.
Create Channels with Password b_channel_create_with_password Tworzyć kanały z własnym hasłem.
Create Channels with Speex Narrowband Codec b_channel_create_modify_with_codec_speex8 Tworzyć kanały z kodekiem Speex Narrowband.
Create Channels with Speex Wideband Codec b_channel_create_modify_with_codec_speex16 Tworzyć kanały z kodekiem Speex Wideband.
Create Channels with Speex Ultra-Wideband Codec b_channel_create_modify_with_codec_speex32 Tworzyć kanały z kodekiem Speex Ultra-Wideband.
Create Channels with CELT Mono Codec b_channel_create_modify_with_codec_celtmono48 Tworzyć kanały z kodekiem CELT Mono.
Create Channels with Opus Voice Codec b_channel_create_modify_with_codec_opusvoice Tworzyć kanały z kodekiem Opus Voice.
Create Channels with Opus Music Codec b_channel_create_modify_with_codec_opusmusic Tworzyć kanały z Opus Music.
Create Channels with Max Codec Quality i_channel_create_modify_with_codec_maxquality Tworzyć kanały z maksymalną jakością kodeka. Wartość należy wpisać (od 1 do 10).
Create Channel with Minimum Latency Factor i_channel_create_modify_with_codec_latency_factor Tworzyć kanały z minimalnym opóźnieniem.
Create Channels with Max Clients b_channel_create_with_maxclients Tworzyć kanały z własną liczbą maksymalną osób na kanale.
Create Channels with Max Family Clients b_channel_create_with_maxfamilyclients Tworzyć kanały z własną liczbą maksymalną osób na podkanałach.
Create Channels with Sort Order b_channel_create_with_sortorder Tworzyć kanały z Sort Order, czyli pod jakim kanałem ma się pojawić ten kanał.
Create Default Channel b_channel_create_with_default Tworzyć kanały domyślne, czyli kanały na które wchodzi osoba łącząca się z serwerem.
Create Channels with Needed Talk Power b_channel_create_with_needed_talk_power Tworzyć kanały z mocą mowy.
Create Channels with Password only b_channel_create_modify_with_force_password Tworzyć kanały tylko z hasłem.
Temporary channel delete delay i_channel_create_modify_with_temp_delete_delay Tworzyć kanały tymczasowe z opóźnieniem usuwania.

Modify

Nazwa Uprawnienie pozwala:
Move Channels b_channel_modify_parent Przenosić kanały.
Change Channel Type to Default b_channel_modify_make_default Zmieniać kanały na domyślne.
Change Channel Type to Permanents b_channel_modify_make_permanent Zmienić typ kanału na permanentny (stały).
Change Channel Type to Semi-Permanent b_channel_modify_make_semi_permanent Zmienić typ kanału na pół stały.
Change Channel Type to Temporary b_channel_modify_make_temporary Zmienić typ kanału na tymczasowy.
Modify Channel Name b_channel_modify_name Zmienić nazwę kanału.
Modify Channel Topic b_channel_modify_topic Zmienić temat kanału.
Modify Channel Description b_channel_modify_description Zmienić opis kanału.
Modify Channel Password b_channel_modify_password Zmienić hasło potrzebne do wejścia na dany kanał.
Modify Channel Codec b_channel_modify_codec Zmienić kodek kanału.
Modify Channel Codec Quality b_channel_modify_codec_quality Zmienić jakość kodeka na danym kanale.
Modify Channel Latency Factor b_channel_modify_codec_latency_factor Zmienić opóźnienie.
Modify Channel Max Clients b_channel_modify_maxclients Zmienić maksymalną liczbę osób na kanale.
Modify Channel Max Family Clients b_channel_modify_maxfamilyclients Zmienić maksymalną liczbę osób na podkanałach.
Modify Channel Sort Order b_channel_modify_sortorder Zmienić miejsce wyświetlania kanału.
Modify Channel Needed Talk Power b_channel_modify_needed_talk_power Zmienić moc mowy (Needed Talk Power).
Channel Modify Power i_channel_modify_power Regulujemy tym uprawnieniem jaką dana grupa/osoba ma moc do edycji kanału.
Needed Channel Modify Power i_channel_needed_modify_power Po stworzeniu kanału wartość z tego uprawnienia przechodzi na kanał (Needed Channel Modify Power).
Modify Channel Voice Encryption b_channel_modify_make_codec_encrypted Zmienić szyfrowanie na kanale.
Modify temporary channel delete delay b_channel_modify_temp_delete_delay Zmienić kanał na tymczasowy z opóźnieniem usuwania.

Delete

Nazwa Uprawnienie pozwala:
Delete Permanent Channels b_channel_delete_permanent Usuwać kanały permanentne (stałe).
Delete Semi-Permanent Channels b_channel_delete_semi_permanent Usuwać kanały pół stałe.
Delete Temporary Channels b_channel_delete_temporary Usuwać kanały tymczasowe.
Force Deletion of Channels b_channel_delete_flag_force Usuwać dany kanał gdy są na nim użytkownicy.
Channel Delete Power i_channel_delete_power Regulujemy tym uprawnieniem jaką dana grupa/osoba ma moc do usuwania kanału.
Needed Channel Delete Power i_channel_needed_delete_power Po stworzeniu kanału wartość z tego uprawnienia przechodzi na kanał (Needed Channel Delete Power).

Access

Nazwa Uprawnienie pozwala:
Join Permanent Channels b_channel_join_permanent Wchodzić na kanały permanentne (stałe).
Join Semi-Permanent Channels b_channel_join_semi_permanent Wchodzić na kanały pół stałe.
Join Temporary Channels b_channel_join_temporary Wchodzić na kanały tymczasowe.
Ignore Channel Passwords b_channel_join_ignore_password Ignorowanie hasła na kanale. Osoba/grupa nie znając hasła mogą wejść na kanał.
Ignore Channel Max Clients b_channel_join_ignore_maxclients Ignorowanie maksymalnej liczby osób na kanale.
Channel Join Power i_channel_join_power Regulujemy tym uprawnieniem jaką dana grupa/osoba ma moc do wchodzenia na kanał.
Needed Channel Join Power i_channel_needed_join_power Regulujemy tym uprawnieniem jaką dana grupa/osoba musi mieć siłę do wejścia na kanał.
Channel Subscribe Power i_channel_subscribe_power Regulujemy tym uprawnieniem jaką dana grupa/osoba ma moc do widzenia osób na kanale.
Needed Channel Subscribe Power i_channel_needed_subscribe_power Regulujemy tym uprawnieniem jaką dana grupa/osoba musi mieć siłę do widzenia osób na kanale.
Channel Description View Power i_channel_description_view_power Regulujemy tym uprawnieniem jaką dana grupa/osoba ma moc do wyświetlania opisu kanału.
Needed Channel Description View Power i_channel_needed_description_view_power Regulujemy tym uprawnieniem jaką dana grupa/osoba musi mieć siłę do wyświetlania opisu kanału.

Group

Icon ID

i_icon_id

Icon Max Filesize (Bytes)

i_max_icon_filesize
W wartości wpisujemy jaką wielką ikonę dana grupa/osoba może wrzucić.
Wartość należy wyrazić w bajtach.

Manage Icons

b_icon_manage
Uprawnienie daje możliwość zarządzania ikonami.
Osoba z tym uprawnieniem może usuwać i dodawać ikony, dodatkowo jeśli ma prawa do edycji kanału i użytkowników może zmienić im ikony.

Group is Permanent

b_group_is_permanent
Jeśli zaznaczymy to uprawnienie dana grupa po ponownym wejściu na serwer będzie miała daną grupą, którą miała przed wyjściem.
Inaczej mówiąc, grupa jest stała.

Group Auto Update Type

i_group_auto_update_type

Group Auto Update Max Value

i_group_auto_update_max_value

Group Sort ID

i_group_sort_id
Tym uprawnieniem regulujemy wysokość grup w oknie Permissions - Server Group i Permissions - Channel Group .
W wartości wpisujemy liczby, pamiętając, że im liczba jest mniejsza tym ranga jest wyżej.

Show Group Name in Tree

i_group_show_name_in_tree
Tym uprawnieniem regulujemy czy nazwa danej grupy ma być wyświetlana przed albo po nicku.
Nazwa grupy jest wyświetlana w nawiasie kwadratowym i nie ma możliwości zmiany.

None - nazwa grupy nie będzie wyświetlana
Before - nazwa grupy będzie wyświetlana przed nickiem, np. [Gość] Norczan
Behind - nazwa grupy będzie wyświetlana po nicku, np. Norczan [Gość]

Information

ServerQuery: View List of Server Groups

b_virtualserver_servergroup_list
Uprawnienie odpowiada za wyświetlanie grup ServerQuery w grupach serwerowych. Po lewej stronie okna Permissions - Server Group .

View List of Server Group Permissions

b_virtualserver_servergroup_permission_list
Uprawnienie pozwala grupie/osobie na wyświetlanie w oknie Permissions - Server Group permisji wszystkich grup serwerowych.

View List of Server Group Members

b_virtualserver_servergroup_client_list
Uprawnienie pozwala grupie/osobie na wyświetlanie w oknie Permissions - Server Group nicki osób, które należą do danych grup.

ServerQuery: View List of Channel Groups

b_virtualserver_channelgroup_list
Uprawnienie odpowiada za wyświetlanie grup ServerQuery w grupach kanałowych.
Po lewej stronie okna Permissions - Channel Group .

View List of Channel Group Permissions

b_virtualserver_channelgroup_permission_list
Uprawnienie pozwala grupie/osobie na wyświetlanie w oknie Permissions - Channel Group permisji wszystkich grup kanałowych.

View List of Channel Group Members


Uprawnienie pozwala grupie/osobie na wyświetlanie w oknie Channel Groups of Client jakie dany użytkownik ma grupy na wszystkich kanałach. b_virtualserver_channelgroup_client_list

View List of Client Permissions

b_virtualserver_client_permission_list
Uprawnienie pozwala grupie/osobie na wyświetlanie w oknie Client Permissions jakie dany użytkownik ma permisje przypisane do nicku (unikalnego ID).

View List of Channel Permissions

b_virtualserver_channel_permission_list
Uprawnienie pozwala grupie/osobie na wyświetlanie w oknie Channel Permissions jakie dany kanał ma permisje.

View List of Channel Client Permissions

b_virtualserver_channelclient_permission_list
Uprawnienie pozwala grupie/osobie na wyświetlanie w oknie Channel Client Permissions jakie dany użytkownik ma permisje na kanale,przypisane do jego nicku (unikalnego ID).

Create

Create new Server Groups

b_virtualserver_servergroup_create
Uprawnienie pozwala grupie/osobie na tworzenie nowych grup serwerowych lub ich kopiowanie.

Create new Channel Groups

b_virtualserver_channelgroup_create
Uprawnienie pozwala grupie/osobie na tworzenie nowych grup kanałowych lub ich kopiowanie.

Modify

Group Modify Power

i_group_modify_power
Tym uprawnieniem regulujemy jaką dana grupa/osoba ma moc do edytowania permisji innych grup.

Needed Group Modify Power

i_group_needed_modify_power
Tym uprawnieniem regulujemy jaką dana grupa/osoba musi mieć moc do edytowania permisji innych grup.

Group Member Add Power

i_group_member_add_power
Tym uprawnieniem regulujemy jaką dana grupa/osoba ma moc do dodawania grup użytkownikowi.

Needed Group Member Add Power

i_group_needed_member_add_power
Tym uprawnieniem regulujemy jaką dana grupa/osoba musi mieć moc, aby nadawać daną grupę.

Group Member Remove Power

i_group_member_remove_power
Tym uprawnieniem regulujemy jaką dana grupa/osoba ma moc do odbierania grup użytkownikowi.

Needed Group Member Remove Power

i_group_needed_member_remove_power
Tym uprawnieniem regulujemy jaką dana grupa/osoba musi mieć moc, aby zabrać użytkownikowi daną grupę.

Permission Modify Power

i_permission_modify_power
Tym uprawnieniem regulujemy jaką dana grupa/osoba ma moc do edycji pemisji kanału, grupy i klienta.

Ignore Permission Modify Power

b_permission_modify_power_ignore
Jeśli zaznaczymy to uprawnienie, osoba z tą grupą ignoruje wszystkie permisje.

Delete

Delete existing Server Group

b_virtualserver_servergroup_delete
Uprawnienie pozwala na usuwanie grup serwerowych.

Delete existing Channel Group

b_virtualserver_channelgroup_delete
Uprawnienie pozwala na usuwanie grup kanałowych.

Client

Client Permission Modify Power

i_client_permission_modify_power
Tym uprawnieniem regulujemy jaką dana grupa/osoba ma moc do edycji permisji klienta.

Needed Client Permission Modify Power

i_client_needed_permission_modify_power
Tym uprawnieniem regulujemy jaką dana grupa/osoba musi mieć moc, aby edytować permisje klienta.

Max number of additional connections per Identity

i_client_max_clones_uid
Tym uprawnieniem regulujemy jaką dana grupa/osoba ma maksymalną liczbę połączeń jednocześnie, z jednego ID (Identities) do serwera.

Max Idle time (Seconds)

i_client_max_idletime
Tym uprawnieniem regulujemy jaką dana grupa/osoba ma maksymalną bezczynności. Wartość wpisujemy w sekundach.
Przykład przy wartości 60. Jeśli osoba nic nie powie lub nie napisze przez 60 sekund zostanie wyrzucona z serwera.

Max Avatar Filesize (Bytes)

i_client_max_avatar_filesize
Tym uprawnieniem regulujemy jaką dana grupa/osoba ma maksymalny rozmiar awataru. Wartość wpisujemy w bajtach.

Max Channel Subscriptions

i_client_max_channel_subscriptions
Tym uprawnieniem regulujemy ile kanałów z użytkownikami widzi dana osoba/grupa.
Przykład: Jeśli wpiszemy 20, to dana osoba będzie widzieć osoby na pierwszych 20 kanałach.
Wpisanie wartości -1 oznacza brak ograniczeń.

Client is Priority Speaker

b_client_is_priority_speaker
Jeśli zaznaczymy to uprawnienie osoba/grupa z tą grupą będzie mieć cały czas włączoną funkcje Priority Speaker.

Skip Channel Group Permissions

b_client_skip_channelgroup_permissions
Pomijanie grup kanałowych i nadpisywanie ich grupami serwerowymi.
Jest to przydatne uprawnienie dla administracji serwera.

Force Push To Talk

b_client_force_push_to_talk
Jeśli zaznaczymy to uprawnienie grupa/osoba będzie zmuszona używać funkcji "Naciśnij i mów".

Ignore Bans

b_client_ignore_bans
Dana grupa/osoba będzie ignorować nałożone na nią bany.

Ignore Anti-Flood Measurements

b_client_ignore_antiflood
Dana grupa/osoba będzie ignorować ustalone zasady anti-flood.

Issue Client-side ServerQuery Commands

b_client_issue_client_query_command

Use Reserved Slots

b_client_use_reserved_slot
Pozwala osobie/grupie używać zarezerwowanych slotów.

Use Channel Commander

b_client_use_channel_commander
Pozwala osobie/grupie używać funkcji "Channel Commander".

Request talk power in moderated channels

b_client_request_talker
Pozwala osobie/grupie używać funkcji proszenia o możliwość mówienia.

Delete other clients avatar

b_client_avatar_delete_other
Pozwala osobie/grupie usuwać awatary innych osób.

Sticky client

b_client_is_sticky
Osoba z tym uprawnieniem nie może przechodzi na inne kanały, tzw. przyklejony do kanału.

Ignore sticky client permission

b_client_ignore_sticky
Ignorowanie uprawnienia Sticky client.

Information

ServerQuery: View Client Info

b_client_info_view

View Client Permission Overview

b_client_permissionoverview_view
Pozwala osobie/grupie zobaczyć permisje innego klienta.

View Own Client Permission Overview

b_client_permissionoverview_own
Pozwala osobie/grupie zobaczyć uprawnienia własnego klienta.

View Client Remote Address

b_client_remoteaddress_view
Pozwala osobie/grupie zobaczyć IP innych osób.

ServerQuery Client View Power

i_client_serverquery_view_power
Pozwala osobie/grupie zobaczyć klienta ServerQuery.

Needed ServerQuery Client View Power

i_client_needed_serverquery_view_power
Zaprzeczenie do uprawnienia ServerQuery Client View Power.

ServerQuery: View Custom Client Properties

b_client_custom_info_view
Pozwala klientowi ServerQuery na zobaczenie właściwości klienta (opis, awatar) i również wyszukanie klienta przez jego ID w bazie danych.

Admin

Client Kick From Server Power

i_client_kick_from_server_power
Tym uprawnieniem regulujemy jaką dana grupa/osoba ma moc do wyrzucania osób z serwera.

Needed Client Kick From Server Power

i_client_needed_kick_from_server_power
Tym uprawnieniem regulujemy jaką dana grupa/osoba musi mieć moc do wyrzucenia klienta z serwera.

Client Kick from Channel Power

i_client_kick_from_channel_power
Tym uprawnieniem regulujemy jaką dana grupa/osoba ma moc do wyrzucenia klienta z kanału.

Needed Client Kick from Channel Power

i_client_needed_kick_from_channel_power
Tym uprawnieniem regulujemy jaką dana grupa/osoba musi mieć moc wyrzucenia klienta z kanału.

Client Ban From Server Power

i_client_ban_power
Tym uprawnieniem regulujemy jaką dana grupa/osoba ma moc do banowania.

Needed Client Ban Power

i_client_needed_ban_power
Tym uprawnieniem regulujemy jaką dana grupa/osoba musi mieć moc, aby zbanować klienta.

Client Move Power

i_client_move_power
Tym uprawnieniem regulujemy jaką dana grupa/osoba ma moc do przenoszenia klienta na inny kanał.

Needed Client Move Power

i_client_needed_move_power
Tym uprawnieniem regulujemy jaką dana grupa/osoba musi mieć moc, aby przenosić klienta.

Client Complain Power

i_client_complain_power
Tym uprawnieniem regulujemy jaką dana grupa/osoba ma moc do składania skarg.

Needed Client Complain Power

i_client_needed_complain_power
Tym uprawnieniem regulujemy jaką dana grupa/osoba musi mieć moc, aby złożyć skargę.

View List of Client Complaints

b_client_complain_list
Pozwala osobie/grupie zobaczyć listę skarg.

Delete own Complaints

b_client_complain_delete_own
Pozwala osobie/grupie usunąć własną skargę.

Delete all Complaints

b_client_complain_delete
Pozwala osobie/grupie usunąć wszystkie skargi.

View List of Ban Rules

b_client_ban_list
Pozwala osobie/grupie zobaczyć listę zbanowanych osób.

Create new Ban Rules

b_client_ban_create
Pozwala osobie/grupie stworzyć nową regułę banowania.

Delete own Ban Rules

b_client_ban_delete_own
Pozwala osobie/grupie usunąć własną regułę banowania.

Delete all Ban Rules

b_client_ban_delete
Pozwala osobie/grupie usunąć wszystkie reguły banowania.

Max Time for Ban Rules in seconds

i_client_ban_max_bantime
Tym uprawnieniem regulujemy długość bana jaką dana grupa/osoba może ustawić.
Wartość wpisujemy w sekundach.

Basics

Private Textmessage Power

i_client_private_textmessage_power
Tym uprawnieniem regulujemy jaką dana grupa/osoba ma moc do wysyłania prywatnych wiadomości.

Needed Private Textmessage Power

i_client_needed_private_textmessage_power
Tym uprawnieniem regulujemy jaką dana grupa/osoba musi mieć moc, aby wysyłać prywatną wiadomość.

Send Text Messages to Server

b_client_server_textmessage_send
Pozwala osobie/grupie wysłać wiadomość na czacie serwera (głównym).

Send Text Messages to Channel

b_client_channel_textmessage_send
Pozwala osobie/grupie wysłać wiadomość na czacie kanału.

Send Text Messages to Offline Clients

b_client_offline_textmessage_send
Pozwala osobie/grupie wysyłać wiadomości do osób nie będących połączonych z serwerem(offline).

Client Talk Power

i_client_talk_power
Tym uprawnieniem regulujemy jaką dana grupa/osoba ma moc mówienia.
Również tym uprawnieniem regulujemy wysokość osób na kanale, im wyższa wartość tym osoba jest wyżej.

Needed Client Talk Power

i_client_needed_talk_power
Tym uprawnieniem regulujemy jaką dana grupa/osoba musi mieć moc, aby mówić na kanale.

Client Poke Power

i_client_poke_power
Tym uprawnieniem regulujemy jaką dana grupa/osoba ma moc wysyłania poke (zaczepiania).

Needed Client Poke Power

i_client_needed_poke_power
Tym uprawnieniem regulujemy jaką dana grupa/osoba musi mieć moc, aby wysłać poke.

Grant Talk Power

b_client_set_flag_talker
Pozwala osobie/grupie udzielić innej osobie możliwość mówienia, jeśli ma zbyt małą moc mowy na kanale.

Client Whisper Power

i_client_whisper_power
Tym uprawnieniem regulujemy jaką dana grupa/osoba ma moc do szeptania.

Needed Client Whisper Power

i_client_needed_whisper_power
Tym uprawnieniem regulujemy jaką dana grupa/osoba musi mieć moc, aby szeptać.

Modify

Modify all Client Descriptions

b_client_modify_description
Pozwala osobie/grupie zmienić opis wszystkim osobą.

Modify own Client Description

b_client_modify_dbproperties
Pozwala osobie/grupie zmienić własny opis.

ServerQuery: Modify Client Settings

b_client_modify_dbproperties
Pozwala klientowi ServerQuery zmienić ustawienia klienta (opis itp.).

Delete Client Database Properties

b_client_delete_dbproperties
Pozwala osobie/grupie wykasować wszystkie ustawienia danego klienta (awatar, opis)

Create a ServerQuery Account

b_client_create_modify_serverquery_login
Pozwala osobie/grupie utworzyć nowe konto ServerQuery.

File Transfer

Browse files without channel password

b_ft_ignore_password
Uprawnienie to pozwala osobie przeglądać pliki na kanale, nawet jeśli nie zna hasła do kanału.

ServerQuery: View List of active File-Transfers

b_ft_transfer_list
Uprawnienie to pozwala śledzić czy aktualnie ktoś pobiera coś z serwera (kanału).

File Upload Power

i_ft_file_upload_power
Tym uprawnieniem regulujemy jaką dana grupa/osoba ma moc wysyłania plików.

Needed File Upload Power

i_ft_needed_file_upload_power
Tym uprawnieniem regulujemy jaką dana grupa/osoba musi mieć moc aby wysłać plik.

File Download Power

i_ft_file_download_power
Tym uprawnieniem regulujemy jaką dana grupa/osoba ma moc pobierania plików z serwera (kanału).

Needed File Download Power

i_ft_needed_file_download_power
Tym uprawnieniem regulujemy jaką dana grupa/osoba musi mieć moc, aby pobrać plik z serwera (kanału).

File Delete Power

i_ft_file_delete_power
Tym uprawnieniem regulujemy jaką dana grupa/osoba ma moc do usunięcięcia plików z serwera (kanału).

Needed File Delete Power

i_ft_needed_file_delete_power
Tym uprawnieniem regulujemy jaką dana grupa/osoba musi mieć moc, aby usunąć plik z serwera (kanału).

File Rename Power

i_ft_file_rename_power
Tym uprawnieniem regulujemy jaką dana grupa/osoba ma moc do zmiany nazwy pliku na serwerze (kanale).

Needed File Rename Power

i_ft_needed_file_rename_power
Tym uprawnieniem regulujemy jaką dana grupa/osoba musi mieć moc do edycji nazwy plików.

File Browse Power

i_ft_file_browse_power
Tym uprawnieniem regulujemy jaką dana grupa/osoba ma moc do wyświetlania plików które są na danym kanale.

Needed File Browse Power

i_ft_needed_file_browse_power
Tym uprawnieniem regulujemy jaką dana grupa/osoba musi mieć moc, aby widzieć pliki, które są na danym kanale.

Directory Create Power

i_ft_directory_create_power
Tym uprawnieniem regulujemy jaką dana grupa/osoba ma moc do stworzenia folderu.

Needed Directory Create Power

i_ft_needed_directory_create_power
Tym uprawnieniem regulujemy jaką dana grupa/osoba musi mieć moc, aby stworzyć folder.

Download Quota per Client (MByte)

i_ft_quota_mb_download_per_client
Tym uprawnieniem regulujemy jaką dana grupa/osoba ma mieć prędkość pobierania z serwera.
Wartość wpisujemy w Mb, pamiętając, że 1 Mb to 1024 Kb.

Upload Quota per Client (MByte)

i_ft_quota_mb_upload_per_client
Tym uprawnieniem regulujemy jaką dana grupa/osoba ma mieć prędkość wysyłania plików na serwer.
Wartość wpisujemy w Mb, pamiętając, że 1 Mb to 1024 Kb.